Download

Vassalord. chap 25-28

posted on 27 Jan 2012 09:24 by ziaru in Download


หายหน้าหายตาไปนานเหมือนกันเน้อเรา งานยุ่งมากมาย ขึ้นปีใหม่แล้วงานยิ่งเยอะเข้าไปอีก อะไรๆ มันก้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่างว่า...แก่แล้ว หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็เลยเพิ่มมากขึ้น ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดี บางทีมันก็แอบทอ้เหมือนกันนะนี่ -_-

เอาเหอะ เรื่องส่วนตัวช่างมัน

มาแล้วค่ะ Vassalord. ตอนที่ 25-28 จ้ะ ไม่ได้ตามแค่พักเดียวไหลมาถึงตอนที่ 28 แล้วหรือนี่ ไวจริงๆ แฮะ ใครยังไม่ได้อ่านก็เชิญตามอัธยาศัยค่ะ


Chap. 25-28


ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้ค่ะ ^^