Artsงานสมัยเอ๊าะๆ รูปนี้ลงเส้นกับถมดำเท่านั้น ไม่ได้แปะสกรีน ตอนลงเส้นก็ใช้ปากกาหัวสักหลาด pima sakura นั่นแล จำได้ว่าตอนนั้นซื้อด้ามละ 28.-

==ช่วงนั้นบ้าโพไซดอนในตำหนักเทพเจ้าอรีสมากมาย (สมัยพิมพ์ไพเรตเล่มละ 20.- ของมิตรไมตรี)

รูปสีไม่ค่อยมี ไม่ค่อยได้ลงสีเท่าไหร่ มานึกย้อนไปก็เสียดายเวลาแฮะ สมัยโน้น มัวทำอะไรอยู่น้อ...วาดแต่รูปขาว-ดำละมั้ง

ว่าจะลง CG ดูมั่ง เคยแต่ลงแบบเมาส์หนู งูๆ ปลาๆ มาก แค่รูปเดียว อยากลงสีเก่งๆ จัง